Gizlilik Politikası

ALPGEN ROBOTİCS

GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi : 11/03/2022

www.alpgenrobotics.com alan adı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları sadece ve yalnızca ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (kısaca “Alpgen” olarak anılacaktır) aittir. Alpgen olarak bu politikayı hazırlamamızdaki amaç sizlerin sitemizi kullanırken güvenli ve eksiksiz bir şekilde hizmet almanızı sağlamaktır. Alpgen, üyeleri, iş ortakları tarafından Site üzerinden elektronik ortamda veya sair şekillerde kendisine iletilen kişisel bilgileri, yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu politika kapsamında sizlerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenir. Çerez politikası, işbu Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) ayrılmaz parçasıdır. Çerez Politikasına ve Aydınlatma Metni ulaşmak için lütfen tıklayınız; adreslerine göz atabilirsiniz. Bizler sizin için buradayız!

Verilerinizin güvende olduğundan emin olmak adına sadece sizler için hazırlanan lütfen bu Politika’yı sonuna kadar okuyunuz.

Bu Gizlilik Politikası şunları tanımlar:

·       Sizin hakkınızda kişisel verilerinizi neden topladığımızı,

·       Hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi,

·       Kişisel verilerinizi kimlerin görebileceğini,

·       Kişisel verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz hak ve seçenekleri,

·       Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuzu

 

Gizlilik Politikası, burada toplu olarak Hizmet ve/veya Ürün olarak adlandırdığımız Alpgen projeleri, ürünleri, mağazası, siteleri ve bağlantılı hizmetler için geçerlidir. www.alpgenrobotics.com adresine yeni bir versiyon göndererek bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak güncelleyebiliriz. Herhangi bir somut değişiklik yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce Hizmet'e bir bildirim göndererek veya paylaştığınız ve kabul ettiğiniz bildirim yöntemleri ile sizi bilgilendireceğiz. Önemli değişiklikler yapacak olursak sizi, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce Hizmet’te bir bildirim yayınlayarak yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendireceğiz. Hizmet’i yürürlük tarihinin ardından kullanmaya devam ettiğinizde, yeni Gizlilik Politikası geçerli olacaktır.

 

Bize Ulaşın

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa veya kişisel verileriniz ile ilgili sorunların çözülmesi için talepte bulunacaksanız, öncelikle bizimle iletişime geçmek için Sitemizde bulunan iletişim yöntemlerini kullanmanızı öneririz. Böylece size daha hızlı yanıt verebiliriz. Alternatif olarak aşağıdaki adresten de iletişime geçebilirsiniz:

Kontrol edenin adı     : Destek Birimi

E-posta                       : info@alpgenrobotics.com

 

Biz Kimiz?

ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Alper GENCAN tarafından, Türkiye'de özellikle Eğitim Teknolojileri alanında faaliyet göstermek amacı ile 2019 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şu an aktif olarak Teknopark Ankara'da faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin amacı temel olarak eğitim teknolojileri alanında öğrencilerimize faydalı olacak yerli ürünler geliştirmektir. Bu amaç ile 2019 yılından beri Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemize katma değerli ürünler sunmanın gururunu yaşamaktayız.

Gizliliğinize Neden Bu kadar Önem Veriyoruz?

ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ olarak, Türk mevzuatı başta olmak üzere, hukuka ve kanunlarına bağlı, bilhassa kullanıcılarımızı ve iş birliği yaptığımız ortaklarımıza karşın hassas davranış sergilemeye yönelik, hukukun üstünlüğüne inanan kurumsal yapıdır. Bu doğrultuda, özellikle kullanıcılarımızın ve iş birliği yaptığımız ortaklarımızla olan hukuki ilişkilerimizde, gizliliğe özen göstermekteyiz.

Bu gizlilik politikası, Alpgen Robotics projelerini ve bilgilendirici içerikleri kullandığınızda (Ürün ve/veya Hizmet/ler) Kişisel Verilerinizi nasıl toplayıp işlediğimizi, iş birliği yaptığımız ortaklar ve kullanıcılarımızla aramızdaki hukuki ilişkide mevcut gizliliğe ilişkin hususları açıklamaktadır. Bu Hizmetler, veri toplayabilecek, depolayabilecek ve/veya işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Hizmetlerimizin sunulması sırasında, kendi gizlilik politikalarına sahip başka şirketlerin web sitelerine ve hizmetlerine de erişim söz konusu olabilir.

Alpgen, başka şirketlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir, dolayısıyla söz konusu şirketlerin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Belirli kişisel veri kategorilerini Alpgen’e sağlamamayı tercih edebilirsiniz. Ancak, bu tür verileri Alpgen’e sağlamamayı seçerseniz, hizmetlerimizin güncellemelerini ya da tüm işlevlerini size sağlayamayabiliriz veya sorularınıza yanıt veremeyebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Topluyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

*     Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşterilere özel promosyon /tanıtım /kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, ürün ve hizmetlerin kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak yapılacak değişiklerin bildirilmesi, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,                

*     Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

*     Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

*     Şirket’ in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

*     İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

*     Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

*     Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Öncelikle belirtmek isteriz ki tüm derdimiz sizleri daha iyi tanımak ve bunun için doğru bir profil çıkarmaktır. Alpgen olarak gerektiğinde sizlerin IP adreslerinizi tespit etmekte ve bunu kullanmakta olduğumuzu bildirmek isteriz. IP adresleriniz, sizleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Alpgen’e vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda işlenen verileriniz;

Veri Türleri

Örnekleri

Kimlik Bilgileri

İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri

Cep telefon numaranız, e-posta adresiniz ve adres bilgileriniz

Finansal Bilgi

Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz

Kullanıcı Bilgisi

Alışveriş/ sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, fatura bilgileri, talep/ şikayet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileriniz

Konum Bilgileri

IP Adresiniz

Davranış/ Profil Bilgileri

Ürün yorumları, sosyal medya bağlantılarımız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Site üzerinden ve elektronik ortamda toplanan verilerinizi işlememizdeki hukuki nedenler;

Veri Kategorileri

İşleme Nedenlerimiz

Kimlik Bilgileri

Sözleşmenin İfası

İletişim Bilgileri

Sözleşmenin İfası

Finansal Bilgiler

Sözleşmenin İfası

Kullanıcı Bilgisi

Meşru Menfaat/Rıza ve Sözleşmenin İfası

Konum Bilgileri

Meşru Menfaat/Rıza

Davranış/ Profil Bilgileri

Meşru Menfaat/Rıza

Çerez Verileri

Meşru Menfaat/Rıza

Ürün Yorumları

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu amaçların dışında herhangi bir nedenle verilerinizi işlememizin ve aktarmamızın mümkün olmadığını tekrar belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Aktarıyor Muyuz?

Alpgen tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Alpgen ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, Alpgen’in üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. info@alpgenrobotics.com ’dan gönderilen e-postaların tarafınıza gönderilmesini istemiyor iseniz e-postanın alt kısmında bulunan “bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak veya info@alpgenrobotics.com adresine e-posta göndererek e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

Alpgen, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Alpgen, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Alpgen yetkilileri, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Alpgen, işbu Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini Alpgen’in iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Alpgen, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumları tahdidi olarak saymak gerekirse, şöyledir;

A. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

B. Alpgen’in üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

C. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

D. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

 

Verilerinizin Aktarıldığı Yerler

Şirket/Kurum

Aldığımız Hizmet/Sebebimiz

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Kargo ve Postacılık Hizmetleri

Pobol Bilgisayar Reklam Matbaacılık Turizm Ticaret Limited Şirketi

Web Bilişimi, Dijital Hizmetler

Eadam Dijital Hizmetleri Limited Şirketi

Reklam ve Danışmanlık

Oxıt Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi

Web Bilişimi, Dijital Hizmetler

İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi

Aracı ödeme kuruluşu

 

Kişisel Verilerinize Kimler Erişebilir?

Alpgen dışında, verilerinize aşağıdaki durumlarda diğer taraflarca erişilebilir:

Diğer kullanıcılar;

Sosyal özellikler projelerimizin merkezi bir bileşenlerindendir. Forum sayfamızdan başka kullanıcılar ile iletişime geçebilir, örneğin projelere ilişkin görsellere yorum yapabilir, etkileşime geçebilirsiniz.

Hizmet sağlayıcılarımız

Alpgen, proje ve ürünlerini sağlamamıza yardım eden tedarikçilere sahiptir. Bu tedarikçiler, Ürün ve/veya Hizmet’i sunmak ve görevleri gerçekleştirmek amacıyla (örneğin tedarik süreci, fatura kesimi vs.) yalnızca Alpgen talimatları uyarınca ve bunlara göre verilerinizi işler.

Diğer şirketler ve kamu yetkilileri.

Ödemeleri doğrulamak (İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ödeme sağlayıcılarıyla) ve dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetle mücadele etmek için, diğer şirket ve kuruluşlarla veri işleyebilir ve paylaşabilir ve verileri yasal talepler olması halinde kamu yetkililerine verebiliriz.

Aynı zamanda verilerinizi onayınıza bağlı olarak, yasalara uymak veya kişisel hakları mülkiyeti veya bizim, kullanıcılarımız veya diğer kişilerin güvenliğini korumak amacıyla ifşa edebiliriz.

Reklamcılık ve Sosyal Medya ortakları.

Hizmet; ortaklarımızdan sosyal medya etkileşim araçları, ara yüz program uygulamaları aracılığıyla veya yazılım geliştirme kitleri aracılığıyla sunulan özellikler gibi özellikler barındırır. Bu ortaklar verilerinize erişebilir ve kendi gizlilik politikaları uyarınca bunları kullanabilir.

Bu ortakların veri işleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz. Bu ortaklar, aktivitelerinizle ve cihazınızla ilgili (ör. IP adresiniz, mobil tanımlayıcılar, ziyaret ettiğiniz sayfa/sayfalar, konumunuz, saat) verilere erişebilir. Ayrıca sizinle ilgili topladığımız verileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla birleştirerek paylaşabiliriz. Söz konusu reklam ortakları, bu verileri (ve diğer hizmetlerden toplanan benzer verileri) kendi ağları içindeki üçüncü taraf hizmetlerini ziyaret ettiğinizde size hedefli reklam sunmak amacıyla kullanabilir. Bu ortaklar, kendi gizlilik politikaları uyarınca hareket edebilir. Bu uygulama genelde “ilgi alanına dayalı reklam” veya “online davranışsal reklam” olarak adlandırılır. Kişisel verilerinizi üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşmamayı tercih ediyorsanız aşağıdaki “Haklarınız ve Seçenekleriniz” bölümündeki talimatları takip edebilirsiniz.

Bizlerle Korumadasınız!

Kişisel bilgilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt ederiz. Alpgen’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Alpgen’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Alpgen, kullanıcılara ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgileri, çerez (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerezler, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Kısacası sunucu bir sonraki kullanımız da sizin tercihlerinizi hatırlar. Çerezler, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Çerez kullanımı zorunlu olmamakla beraber kullanıcılar dilerse, çerezlerin alınmamasını veya çerez işlenmesi halinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler zorunludur ve ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ İnternet sayfalarından kaldırılamaz. Kalıcı çerezler ziyaretçilerin tercihlerini hatırlatır ve tarayıcı vasıtasıyla bilgisayarınızda veya telefonunuzda depolanır.

Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamalarımızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Ebeveynlere özel bilgiler

Çocuklarınızdan bilerek Kişisel Veriler toplamayız. Ancak Alpgen politikası gereği, kanunların çocukların Kişisel Verilerini toplamadan, kullanmadan veya ifşa etmeden önce ebeveyn ya da vasi izni gereken durumlarda kanuna uyulur. Çocukların gizlilik ihtiyaçlarını koruma amacına bağlıyız ve ebeveynlere ve vasilere çocuklarının çevrimiçi aktiviteleri ve ilgi alanları konusunda aktif bir ol oynamalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çocukların çevrimiçi gizliliğinin korunması bizim için çok önemlidir. Genel olarak aşağıdaki paragrafta belirtilenler haricinde çocukların kişisel verilerini bilerek toplamaz.

Çocuğun ebeveyni veya velisiyseniz ve çocuğunuzdan toplanan kişisel verileri gözden geçirmek veya bu bilgilerin değiştirilmesini veya silinmesini istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen şartlara rağmen çocuğun bize kişisel veriler verdiğinin farkına varırsak bu verileri tutmak için yasal bir zorunluluk haricinde toplanan tüm kişisel veriler silinir ve çocuğun hesabı sonlandırılır ve/veya uygun duruma göre reşit olmayanlara uygun bir deneyime dönüştürülür.

Bir ebeveyn ya da vasi, çocuğunun kendi izni olmadan bize Kişisel Verilerini sağladığını öğrenirse lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: info@alpgenrobotics.com. Bir çocuğun bize Kişisel Verilerini sağladığını öğrenmemiz halinde bu verileri dosyalarımızdan sileriz.

Güncellemelerimiz

Alpgen, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Alpgen’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Her türlü sorunuz için hafta içi 8:00-18:00 mesai saatleri içerisinde;

*     info@alpgenrobotics.com e-mail adresinden,

*     +9(0312) 395 07 64 no’lu telefondan, bizlere ulaşabilirsiniz.

 

ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İvediosb Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapı No:116 Yenimahalle/Ankara