Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1.     Sözleşmenin Tarafları    

 

1.1. Satıcı:

 

Ticaret Unvanı: ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İvedikosb Mahallesi 2224 Cad. No: 1/116 Yenimahalle /Ankara

Vergi Numarası: 0570525897 Vergi Dairesi: Doğanbey Vergi Dairesi

E-posta: info@alpgenrobotics.com

Telefon No: 0(312) 395 07 64

Ticaret Sicil No: 431216

MERSİS No: 0057044846400001

 

Bundan böyle kısa “Satıcı” veya “Alpgen Robotics” olarak anılacaktır.

 

 

1.2. Alıcı:

 

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı           :

Adres                                                 :

T.C. Kimlik No / Vergi No             :

Telefon Numarası                           :

E Posta adresi                                  :

 

           Bundan böyle kısa “Alıcı” olarak anılacaktır.

 

1.3. Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.4. Alıcı’nın www.alpgenrobotics.com internet sitesinden ve/veya mobil uygulaması üzerinden (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) Satıcı’nın sağladığı ürünleri satın almak maksadıyla işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamasıyla kabul beyanının Alpgen Robotics kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 

2.     Sözleşmenin Konusu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.alpgenrobotics.com  alan adlı internet sitesi (Bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve/veya mobil uygulaması (Bundan sonra kısaca “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.) (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden  elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, işbu Sözleşme’de Satıcı’ya ve Satıcı’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenen, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Listelenen ve Platform’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni [MertKNP1] işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup İnternet Sitesi’nde yer almaktadır.

3. Tanımlar

3.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

 

 

SATICI veya ALPGEN

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece kendisine ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’in Platform üzerinden satışını gerçekleştiren, ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade etmektedir.

ALICI

:

ALPGEN’in Platform üzerinden satışa sunulan ve tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’i satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetler ile ALPGEN tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve/veya hizmetlerini ifade etmektedir.

İnternet Sitesi

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan www.alpgenrobotics.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, internet sitesi anlamına gelmektedir.

Mobil Uygulama

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılım anlamına gelmektedir.

Platform

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulaması’nı ifade etmektedir.

Sipariş Veren

:

Bir Ürün ve/veya Hizmeti, tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait Platform üzerinden talep eden kişiyi ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet Bedeli

:

ALICI tarafından ALPGEN’e ödenecek bedeli anlamına gelmektedir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı

:

ALPGEN’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcısını ifade etmektedir.

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme anlamına gelmektedir.

Taraflar

:

ALPGEN ve ALICI’yı birlikte kapsamaktadır.

Taraf

:

ALPGEN ve ALICI’yı ayrı ayrı kapsamaktadır.

 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni[MertKNP2] , KVKK Politikası [MertKNP3] ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formu’nu [MertKNP4] okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Satıcı, işbu Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Ürün ve/veya Hizmet'in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde Alpgen teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir Ürün ve/veya Hizmet sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Alpgen olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün ve/veya Hizmet’i tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

4.4. Alıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürünü Alıcı’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilmesini talebinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün ve/veya Hizmet için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Alpgen’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Alpgen’in sattığı Ürün ve/veya Hizmet anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü kargo firmasının ALPGEN tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Platform’da "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen Ürün ve/veya Hizmetler’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürün ve/veya Hizmetler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

4.5. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Platform’da yer alan Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması Alpgen’in sipariş anındaki mevcut stok durumu ile sınırlıdır. Alpgen mevcut olmayan Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcının, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Ürün ve/veya Hizmet’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, ALPGEN edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün ve/veya Hizmet’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün ve/veya Hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden ALPGEN sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün ve/veya Hizmet'i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün ve/veya Hizmet'in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun ALPGEN'e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir. Alıcı, işbu Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir.

4.10. İşbu Sözleşme’ye konu ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş henüz kargoya verilmemiş ise dondurulacak, kargoya verilmiş ise kargonun teslim edilmemesi konusunda kargo şirketine talep iletilecek olup mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.11. Alıcı, Platform’da sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı, bilgilerinin değişmesi halinde üyelik bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

4.12. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.13. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne üye sıfatıyla Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.14. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, Platform’da yer alan niteliklerine uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için nakliye masrafları Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya gönderebilir.

4.15. Alpgen Robotıcs, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. Sistemin çalışması ve hizmetin verilmesi Satıcının kusurundan doğmayan bir sebeple kesintiye uğruyorsa bu süre aşılabilir. Alıcı veya Kullanıcı bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Alpgen Robotıcs’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.16. Alpgen Robotics, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu Platform’a ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içeriklerini herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.17. İşbu Sözleşme’ye konu Ürün ve/veya Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde ALPGEN, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş henüz kargoya verilmemiş ise dondurulacak, kargoya verilmiş ise kargonun teslim edilmemesi konusunda kargo şirketine talep iletilecek olup mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ALPGEN, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.  Kullanım Koşulları

5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

5.2. Alıcı’nın Platform’a girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ sorumlu değildir. Alpgen Robotics, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. Alpgen Robotics; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Alıcılar/ Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Alpgen Robotics, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Platform’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

5.4. İnternet sitesi Alpgen Robotics'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Alpgen Robotics, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. Alpgen Robotics; Alpgen Robotics ürünleri, Alpgen Robotics ticari markaları, görünümü, Platform’un genel görünüm ve dizaynı ile Platform’daki tüm bilgi, resim, Alpgen Robotics markası, www.alpgenrobotics.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında Alıcı ürünü satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir Platform’da izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup Alpgen Robotics’in tüm hakları saklıdır.

6. İptal ve İade Koşulları

6.1. Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde " ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ " adına, "Teknopark Ankara İVEDİK OSB MAHALLESİ 2224 CAD. NO: 1/116 YENİMAHALLE/ANKARA " adresine aşıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürüne ait var ise, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo masrafları Alıcı’ya aittir. İade gerçekleştirmek istediğinizde info@alpgenrobotics.com adresine bilgilendirme maili atarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

6.2. Yukarıdaki hükümler ile birlikte, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, Alıcı’ya ücret iadesi ancak;

*     Siparişin bir kısmının veya tamamının Alpgen’de mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,

*     Alıcı’nın sipariş edilen Ürün ve/veya Hizmet’ten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Alpgen’in onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali,

6.3. İptale konu siparişe ilişkin Alpgen bir fiş veya fatura düzenlemiş ve fiş veya fatura Alıcı’ya teslim edilmiş ise ilgili fiş veya faturanın iadesi gerekmektedir.

6.4. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Alpgen tarafından doğrudan yapılmaktadır.

6.5. Ambalajlı ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürününüzün durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir.

6.6. Satın alınan ürün, Alpgen tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. İade edeceğiniz ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV) düzenlenmelidir. İade işleminin onaylanması durumunda, iade başvurusundaki tercihiniz doğrultusunda 7 (yedi) iş günü içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir.

6.7. Siparişini verdiğiniz ürün yerine faturanızda yazan ve koliden çıkan ürün birbiri ile aynı değilse ürününüzle ilgili yaşadığınız sorunları, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde tarafımıza mail ile info@alpgenrobotics.com başvurabilirsiniz. Ürününüz Alpgen tarafından 5 iş günü içerisinde incelenerek durumu analiz edilir ve yanlışlık var ise durumu düzelterek doğru ürünün Kullanıcıya iletimini gerçekleştirilir.

6.8. Alpgen, irade dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve borçlarını yerine getirilmesinin engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Alpgen’den talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün ve/veya Hizmet Bedeli 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Ürün ve/veya Hizmet Bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Alpgen tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı’nın, olası gecikmeler için Alpgen’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. Alpgen, Platform üzerinden sunduğu Ürün ve/veya Hizmetler’i hiçbir koşula bağlı olmaksızın, tek taraflı olarak kampanya ve promosyon dönemleri de dahil olmak üzere iptal etme hakkını saklı tutar.

6.10. Alıcı iade edeceği Ürün ve/veya Hizmet’i ön bilgilendirme formunda belirtilen Alpgen’in anlaşmalı kargo şirketi ile Alpgen’e gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Alpgen’e aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Alpgen’in anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Alpgen’e aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Alpgen’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve Ürün ve/veya Hizmet’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alpgen sorumlu değildir.

6.11. Ürün ve/veya Hizmet ile fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

6.12. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının Alpgen’in banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.

7. Ürünlerin Teslimi ve Teslim Şekli

7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, "Teslimat Bilgileri" ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.3. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında Banka onay geldikten ve eğer Alıcı kendi tasarımını yüklemişse gönderilen çalışmanın baskıya uygunluğu konusunda elektronik ortamda onay alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.

7.4. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının Alpgen Robotics'in banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.

8. Ayıba Karşı Satıcının Sorumluluğu

8.1. Alıcı, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

8.2 Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen ve/veya açıkça belli olmayan (gizli) bir ayıp olması halinde durumu Satıcı’ya derhal ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununu gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

8.3. Alıcı, ayıp ihbarı ile birlikte info@alpgenrobotics.com adresi veya çağrı merkezimiz aracılığıyla, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8.4. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü değiştirerek Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, ücret iadesi talep etme hakkına sahiptir. Bu Alıcıya ücret iadesi 7 (yedi) iş günü içinde yapılacaktır.

8.5. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim imkanının olmaması, materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.6. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

9. Fiyatlara İlişkin Hükümler

9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin bedeli İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmede belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.

9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında akdedilen ve mutabakata varılan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Satıcı’nın Beyanları ve Sorumsuz Olduğu Haller

10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Ancak Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki promosyon ve kampanyalar üzerinde değişiklik yaptığını İnternet Sitesi’nde yeni bir promosyon veya kampanya ile duyurması gerekmektedir.

10.2. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. Mücbir Sebepler

11.1.  Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir.

11.2 Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30 (otuz) gün süreyle devam ederse Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

11.3. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

11.4. Mücbir sebep hallerinden birinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

12. Delil Sözleşmesi

12.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Alpgen Robotics’in ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

13.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

13.2. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

14. Cayma Hakkı

14.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesinin 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bununla birlikte ilgili Yönetmelik gereğinde Alıcı “Tüketicinin İstekleri veya Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara İlişkin Sözleşmeler”de hakkını kullanamayacaktır.

14.2. Alıcı, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

14.3. Alıcı, işbu Sözleşmeyi okuma ve onaylamasıyla başlayacak olan Cayma hakkının kullanıldığına 14 (on dört) gün içerisinde dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@alpgenrobotics.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Kullanıcı’nın cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Alpgen Robotics’e iletilmesi suretiyle de kullanılabilir.

14.4. Ambalajlı Ürün ve/veya Hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, Ürün ve/veya Hizmet ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürün ve/veya Hizmet’in kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili Ürün ve/veya Hizmet, adresinize Alıcı ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürün ve/veya Hizmet’inizin durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir.

14.5. Ambalajlı ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürününüzün durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir: Satın alınan ürün, Alpgen tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. İade edeceğiniz ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV) düzenlenmelidir. İade işleminin onaylanması durumunda, iade başvurusundaki tercihiniz doğrultusunda 7 iş günü içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir. Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

14.6. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün ve/veya Hizmetler’de, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürün ve/veya Hizmet’i teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan Ürün ve/veya Hizmetler’de, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca Ürün ve/veya Hizmet’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün ve/veya Hizmet’i teslim aldığı gün esas alınır.

14.7. Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi Alpgen yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde Ürün ve/veya Hizmet’i Alpgen’e geri gönderir.

14.8. Alıcı cayma süresi içinde Ürün ve/veya Hizmet’i, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

14.9. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

*     Bedeli finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Alpgen’in kontrolünde olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler

*     Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler

*     Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün ve/veya Hizmetler’in teslimine ilişkin sözleşmeler

*     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün ve/veya Hizmetler’in; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

*     Tesliminden sonra başka Ürün ve/veya Hizmetler ile karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.

*     Ürün ve/veya Hizmet’in tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

*     Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

*     Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

*     Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.

*     Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

15. Kişisel Verilere İlişkin Hükümler

15.1. ALICI, ALPGEN’e ilettiği bilgilerin kendisine ait olduğunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile ALPGEN tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni [MertKNP5] kapsamında muvafakat vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder, işbu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

15.2. ALICI, ALPGEN’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ALICI’ya ait, ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmetler’in ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin ALPGEN Gizlilik Politikaları’na [MertKNP6] ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple ALPGEN’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

15.3. ALICI, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. ALICI, ALPGEN’e verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ALPGEN’in işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ALPGEN’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, bilgilerinin değişmesi halinde bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

15.4. ALICI, Platform üzerinden ALPGEN’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ALPGEN’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ALPGEN’den herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

15.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait; ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler, telefon numarası vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve/veya Hizmetler’i sunmak, Ürün ve/veya Hizmetler’i geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve/veya Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin ALPGEN tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri ALPGEN, ALPGEN iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

15.6. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için ALPGEN tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

15.7. ALICI, ALPGEN’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ALPGEN’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

15.8. ALPGEN; ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri, ALPGEN ticari markaları, görünümü, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Alpgen Robotics, Alpgen markası, www.alpgenrobotics.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında ALICI Ürün ve/veya Hizmet’i satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine, tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup ALPGEN’in tüm hakları saklıdır.

15.9. ALICI, Ürün ve/veya Hizmetler’i, ALPGEN’in rızası olmaksızın çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

16. Diğer hükümler

16.1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden kişi usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

17. Yürürlük

17.1. Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.