Ön Bilgilendirme Koşulları

ÖN BİLGİLENDİRME KOŞULLARI

1. Taraflar ve Konu

1.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, ANKARA TİCARET SİCİLİ’NE 431216 SİCİL NUMARASI ile kaydedilmiş bulunan ve İVEDİK OSB MAHALLESİ 2224 CAD. NO: 1/116 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde mukim ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ  ("ALPGEN veya SATICI") ile www.alpgenrobotics.com İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması (“Platform”)  üzerinden ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmetleri’ni satın alan (“ALICI”) arasında, ALICI tarafından elektronik ortamda satın almanın kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1.2. İşbu Sözleşme ile ALPGEN, Ürün ve/veya Hizmetler’in satım sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi ALICI’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ALPGEN, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Platform’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin usul ve esaslar o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile ALPGEN arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1/a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. ALICI ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri Hesabım sayfasından değiştirebilecektir. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi www.alpgenrobotics.com tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman Hesabım sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

1.4. ALPGEN ile paylaşılan ALICI kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. ALICI, kişisel verilere ilişkin Sözleşme’nin eki mahiyetinde olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni işbu Sözleşme’nin imzalanması ile incelediğini ve kişisel verilerin işlenmesine açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

 

 

SATICI veya ALPGEN

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece kendisine ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’in Platform üzerinden satışını gerçekleştiren, ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade etmektedir.

ALICI

:

ALPGEN’in Platform üzerinden satışa sunulan ve tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’i satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetler ile ALPGEN tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve/veya hizmetlerini ifade etmektedir.

İnternet Sitesi

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan www.alpgenrobotics.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, internet sitesi anlamına gelmektedir.

Mobil Uygulama

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılım anlamına gelmektedir.

Platform

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulaması’nı ifade etmektedir.

Sipariş Veren

:

Bir Ürün ve/veya Hizmeti, tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait Platform üzerinden talep eden kişiyi ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet Bedeli

:

ALICI tarafından ALPGEN’e ödenecek bedeli anlamına gelmektedir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı

:

ALPGEN’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcısını ifade etmektedir.

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme anlamına gelmektedir.

Taraflar

:

ALPGEN ve ALICI’yı birlikte kapsamaktadır.

Taraf

:

ALPGEN ve ALICI’yı ayrı ayrı kapsamaktadır.

3. Satıcı Bilgileri

Unvanı

:

ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Açık Adresi

:

İvedik Osb Mahallesi 2224 Cad. No: 1/116 Yenimahalle/Ankara

Telefonu

:

0(312) 395 0764

Mersis

:

0057044846400001

E-Posta

:

info@alpgenrobotics.com

Alıcının İade Halinde Malı

Satıcı’ya Göndereceği

Kargo Şirketi

:

İade kodu alındığında tarafınıza bilgilendirilen kargo firmasıyla iadenizi gönderebilirsiniz.

4. Sözleşme Konusu Ürün ve/veya Hizmet ve Bedel (KDV Hariç)

4.1. Ürün ve/veya Hizmet’in temel özelliklerine, ALICI ALPGEN’e ait Platform üzerinden ulaşabilecektir. Ürün ve/veya Hizmet’in temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır. İşbu Sözleşme’de belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.

4.2. Listelenen ve Platform’da ilan edilen fiyatlar satış bedelidir. İlan edilen bedeller sadece ve yalnızca güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Önceden süreli olarak ilan edilen bedeller ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup sürenin bitimi itibariyle güncellenmekte ve/veya değiştirilmektedir.

4.3. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in tüm vergiler dâhil satış bedeli aşağıdaki tablodaki gibidir:

Ürün ve/veya Hizmet Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

………………………

…..

-TL

…-TL

Kargo Tutarı

-

…-TL

…-TL

Toplam

…-TL

 

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

Teslim Şekli

:

Sipariş Oluşturma Tarihi ve Saati

:

ALICI Fatura Adresi

:

ALICI E-Posta Bilgileri

:

 

ALICI Telefon Numarası

:

 

4.4. ALPGEN, Mesafeli Satış Sözleşmesi başta olmak üzere diğer akdedilen sözleşmeler kapsamında yer alan nedenlerin varlığı ve/veya koşulların gerçekleşmesi halleri ile yasal mevzuat dahilinde gereklilik arz etmesi durumlarında dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Ürün ve/veya Hizmetler’in tanımını değiştirme, Ürün ve/veya Hizmetler’i kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

4.5. ALICI, Platform’da Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmetler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu Ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5. Ödeme ve Teslim Şartları

Toplam Ürün ve/veya Hizmet Bedeli

:

…-TL

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

:

…-TL

Kargo Ücreti

:

…-TL

Taksit Farkı

:

…-TL

Toplam Sipariş Bedeli

:

…-TL

Sipariş Oluşturma Tarihi ve Saati

:

Ödeme Şekli ve Planı

:

5.1. Teslim Şartları Ürün ve/veya Hizmet’in bulunduğu Platform’daki belirtilen şekilde uygulanacaktır. Bu doğrultuda;

Teslim Şartları: ALICI’ya veya ALICI’nın belirlediği kişiye teslim

Teslim Alacak Kişi/ler:

5.2. Sözleşme konusu her bir Ürün ve/veya Hizmet, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. Platform’daki “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürün ve/veya Hizmet’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürün ve/veya Hizmetler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

5.3. ALICI’nın işbu Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’i ALICI’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilmesini talebinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ALPGEN sorumlu tutulamayacaktır.

5.4. ALPGEN, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün ve/veya Hizmet tedarik edebilir.

6. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

6.1. ALPGEN, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’nin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALPGEN’in sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI 'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’nin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ALPGEN’e ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde ALPGEN’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün ve/veya Hizmet için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, ALPGEN’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. ALPGEN’in sattığı Ürün ve/veya Hizmet anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının ALPGEN tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Platform’da "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen Ürün ve/veya Hizmetler’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürün ve/veya Hizmetler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

6.5. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir.

6.6. Ürün ve/veya Hizmet’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, ALPGEN edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün ve/veya Hizmet’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün ve/veya Hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden ALPGEN sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün ve/veya Hizmet'i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün ve/veya Hizmet'in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun ALPGEN'e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

6.7. ALICI, işbu Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.

6.8. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün ve/veya Hizmet’te kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün ve/veya Hizmet’te kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde, ALPGEN sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.9. ALICI, ALPGEN tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün ve/veya Hizmet'i teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün ve/veya Hizmet bedeli ALPGEN’e tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, ALPGEN tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün ve/veya Hizmet'i teslim etmeyebilir. Ürün ve/veya Hizmet teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’ni ALPGEN’e ödememesi halinde, Ürün ve/veya Hizmet en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere ALPGEN’e iade edilir. ALPGEN’in iadeyi kabul etmeksizin Ürün ve/veya Hizmet Bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır.

6.10. Ürün ve/veya Hizmet'in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde ALPGEN teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir Ürün ve/veya Hizmet sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

6.11. ALPGEN olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün ve/veya Hizmet’i tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

6.12. Platform’da yer alan Ürün ve/veya Hizmetler’in sunulması ALPGEN’in sipariş anındaki mevcut stok durumu ile sınırlıdır. ALPGEN mevcut olmayan Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

6.13. İşbu Sözleşme’ye konu Ürün ve/veya Hizmet’in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde ALPGEN, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş henüz kargoya verilmemiş ise dondurulacak, kargoya verilmiş ise kargonun teslim edilmemesi konusunda kargo şirketine talep iletilecek olup mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ALPGEN, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.14. ALICI, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetlerden sipariş edebilmek için Platform’da talep edilen bilgileri girmek zorundadır. ALICI, ALPGEN’in işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ALPGEN’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, bilgilerinin değişmesi halinde bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

6.15. ALPGEN, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in sağlam, eksiksiz, Platform’da yer alan niteliklerine uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti belgesi ile satılan Ürün ve/veya Hizmetler’den olan veya olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’in arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için nakliye masrafları ALICI’ya ait olmak üzere ALPGEN’e gönderebilir.

7. İptal, Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’nin İadesi ve Cayma Bedeli

7.1. Yukarıdaki hükümler ile birlikte, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ALICI’ya ücret iadesi ancak;

*     Siparişin bir kısmının veya tamamının ALPGEN’de mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,

*     ALICI’nın sipariş edilen Ürün ve/veya Hizmet’ten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili ALGEN’in onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali,

7.2. İptale konu siparişe ilişkin ALPGEN bir fiş veya fatura düzenlemiş ve fiş veya fatura ALICI’ya teslim edilmiş ise ilgili fiş veya faturanın iadesi gerekmektedir.

7.3. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı aracılığı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, ALPGEN tarafından doğrudan yapılmaktadır.

7.4. ALPGEN, irade dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve borçlarını yerine getirilmesinin engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ALPGEN’den talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün ve/veya Hizmet Bedeli 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Ürün ve/veya Hizmet Bedeli, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, ALPGEN tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI’nın, olası gecikmeler için ALPGEN’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Ambalajlı Ürün ve/veya Hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, Ürün ve/veya Hizmet ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürün ve/veya Hizmet’in kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili Ürün ve/veya Hizmet, adresinize ALICI ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürün ve/veya Hizmet’inizin durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir.

7.6. ALPGEN, Platform üzerinden sunduğu Ürün ve/veya Hizmetler’i hiçbir koşula bağlı olmaksızın, tek taraflı olarak kampanya ve promosyon dönemleri de dahil olmak üzere iptal etme hakkını saklı tutar.

7.7. Ambalajlı ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürününüzün durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir: Satın alınan ürün, www.alpgenrobotics.com tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. İade edeceğiniz ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV) düzenlenmelidir. İade işleminin onaylanması durumunda, iade başvurusundaki tercihiniz doğrultusunda 7 iş günü içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir. Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

7.8. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün ve/veya Hizmetler’de, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürün ve/veya Hizmet’i teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan Ürün ve/veya Hizmetler’de, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca Ürün ve/veya Hizmet’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün ve/veya Hizmet’i teslim aldığı gün esas alınır.

7.9. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi ALPGEN’e yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde Ürün ve/veya Hizmet’i ALPGEN’e geri gönderir.

7.10. ALICI cayma süresi içinde Ürün ve/veya Hizmet’i, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

7.11. Siparişini verdiğiniz Ürün ve/veya Hizmet’in yerine faturanızda yazan ve koliden çıkan Ürün ve/veya Hizmet birbiri ile aynı değilse Ürün ve/veya Hizmet ile ilgili yaşadığınız sorunları, Ürün ve/veya Hizmet’in elinize geçmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde tarafımıza mail ile info@alpgenrobotics.com başvurabilirsiniz. Ürün ve/veya Hizmet ALPGEN tarafından 5 iş günü içerisinde incelenerek durumu analiz edilir ve yanlışlık var ise durumu düzelterek doğru Ürün ve/veya Hizmet’in ALICI’ya iletimini gerçekleştirilir.

7.12. ALICI iade edeceği Ürün ve/veya Hizmet’i ön bilgilendirme formunda belirtilen ALPGEN’in anlaşmalı kargo şirketi ile ALPGEN’e gönderdiği sürece, iade kargo bedeli ALPGEN’e aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde ALPGEN’in anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli ALPGEN’e aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen ALPGEN’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve Ürün ve/veya Hizmet’in kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ALPGEN sorumlu değildir.

7.13. Ürün ve/veya Hizmet ile fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

7.14. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

*     Bedeli finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve ALPGEN’in kontrolünde olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler

*     Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler

*     Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün ve/veya Hizmetler’in teslimine ilişkin sözleşmeler

*     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün ve/veya Hizmetler’in; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

*     Tesliminden sonra başka Ürün ve/veya Hizmetler ile karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.

*     Ürün ve/veya Hizmet’in tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

*     Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

*     Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

*     Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.

*     Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7.15. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının ALPGEN’in banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.

8. Kişisel Verilere İlişkin Hükümler

8.1. ALICI, ALPGEN’e ilettiği bilgilerin kendisine ait olduğunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile ALPGEN tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder, işbu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

8.2. ALICI, ALPGEN’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ALICI’ya ait, ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmetler’in ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin ALPGEN Gizlilik Politikaları’na ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple ALPGEN’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

8.3. ALICI, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. ALICI, ALPGEN’e verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ALPGEN’in işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ALPGEN’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, bilgilerinin değişmesi halinde bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

8.4. ALICI, Platform üzerinden ALPGEN’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ALPGEN’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ALPGEN’den herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait; ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler, telefon numarası vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve/veya Hizmetler’i sunmak, Ürün ve/veya Hizmetler’i geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve/veya Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin ALPGEN tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri ALPGEN, ALPGEN iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.6. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için ALPGEN tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.7. ALICI, ALPGEN’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ALPGEN’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.8. ALPGEN; ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri, ALPGEN ticari markaları, görünümü, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, Alpgen Robotics, Alpgen markası, www.alpgenrobotics.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında ALICI Ürün ve/veya Hizmet’i satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine, tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup ALPGEN’in tüm hakları saklıdır.

8.9. ALICI, Ürün ve/veya Hizmetler’i, ALPGEN’in rızası olmaksızın çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

9.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

9.3. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

10.1. ALPGEN ve ALICI kontrolü dışında gelişen; ALPGEN ve ALICI’nın kendisinden kaynaklanmayan ve; ALPGEN ve ALICI’nın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar Taraflar arasında mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

10.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, ALPGEN ve ALICI’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile ALPGEN ve ALICI’nın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan kişi durumu derhal diğerlerine yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca ALPGEN ve ALICI’nın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

11. Diğer Hükümler

11.1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden kişi usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.