Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 431216 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve İvedik Osb Mah. 2224 Cad. No: 1 İç Kapı No: 116     Yenimahalle / Ankara adresinde mukim ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket veya ALPGEN") ile www.alpgenrobotics.com e-ticaret internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya forum sitesi (“Forum Sitesi”) ve/veya mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, Üye’nin İnternet Sitesi ve/veya Forum Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’yı (“Platform”) kullanmasına yönelik olarak ve Sözleşme’nin üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı / onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Üye’nin ALPGEN üyeliğini devam ettirdiği müddetçe yürürlükte kalır.

ALPGEN’e üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

ALPGEN’e üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve eklerini dikkatle okuyunuz. Üyelik Sözleşmesi’nin ve eklerinin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız.

Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metinleri okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki ve ek belgelerdeki tüm maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ALPGEN’deki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve ekleri geçerlidir.

1.         Sözleşme’nin Konusu

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket veya ALPGEN") ile üye (“Üye”) olarak www.alpgenrobotics.com alan kodunda yer alan elektronik ticaret internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya forum sitesi (“Forum Sitesi”) ve/veya mobil uygulama (“Mobil Uygulama”) aracılığıyla (bundan böyle birlikte “Platform” olarak anılacaktır), tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket veya ALPGEN”) ait olan ürün ve/veya hizmetleri (Ürün ve/veya Hizmet”) alan kişiler için geçerlidir.. Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1.2. Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme’yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait Platform üzerinden yine tüm hakları sadece ve yalnızca ALPGEN’e ait talep ettiği Ürün ve/veya Hizmetler’in satışı veya alımı ile teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.3. Şirket’in sahibi İvedik Osb Mah. 2224 Cad. No: 1 İç Kapı No: 116 Yenimahalle / Ankara adresinde yerleşik olan Alpgen Robotics Teknoloji Anonim Şirketi’dir. ALPGEN, Platform üzerinden sunulan Ürün ve/veya Hizmetlerin tek sahibidir.

1.4. ALPGEN işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Üye aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ALPGEN, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Platform’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile Üye’ye bildirecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Platform’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve Platform’un veya Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin usul ve esaslar o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.5. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. ALPGEN ile paylaşılan Üye kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Üye, kişisel verilere ilişkin Sözleşme’nin eki mahiyetinde olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni işbu Sözleşme’nin imzalanması ile incelediğini ve kişisel verilerin işlenmesine açık rızasının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

2.         Tanımlar

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.         

Sözleşme

:

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

Şirket / ALPGEN    

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece kendisine ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’in Platform üzerinden satışını gerçekleştiren,  ALPGEN ROBOTİCS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ’ni ifade etmektedir.

Üye                            

:

Şirket üzerinde, oluşturduğu hesap ile tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’i Platform üzerinden satın alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ALPGEN’e üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.

Ürün ve/veya Hizmet

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetler ile ALPGEN tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve/veya hizmetlerini ifade etmektedir.

Ziyaretçi                   

:

Şirket’e erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İnternet Sitesi          

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan www.alpgenrobotics.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, internet sitesi anlamına gelmektedir.

Forum Sitesi            

:

Tüm hakları Şirket’e ait olan www.alpgenrobotics.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, üyelerin aldıkları hizmeti değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlayan paylaşım platformudur.

Mobil Uygulama      

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılım anlamına gelmektedir.

Platform                     

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni ve/veya Forum Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulaması’nı ifade etmektedir.

Arayüz

:

İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Şirket Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Şirket üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

Veritabanı                

:

İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

Üyelik Denetimi      

:

Şirket bünyesine Üye olmak maksadıyla yapılan başvuruları inceleyip karara bağlayan, inceleyen, denetleyen, Şirket bünyesi içerisinde, Şirket’e ait bir iç birimdir.

Ürün ve/veya Hizmet Bedeli                          

:

Üye tarafından ALPGEN’e ödenecek bedeli anlamına gelmektedir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı    

:

Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

Taraflar

:

ALPGEN ve Üye’yi birlikte kapsamaktadır.

Taraf

:

ALPGEN ve Üye’yi ayrı ayrı kapsamaktadır.

3.         Genel Hükümler ve Hizmetler

3.1. Platform; (i) Üyeler’in Ürünler ve/veya Hizmetler’i satın alabilecekleri; (ii) Üyelerin, satın aldıkları ürünler ile oluşturdukları yeni ürün/robotları, diğer üyelerle paylaşabilecekleri; (iii) Üyeler’in aldıkları robotları/parçaları birleştirerek ortaya çıkardıkları yeni projeleri paylaşabilecekleri; (iv) ALPGEN onayından geçtikten sonra onaylanan projelerin diğer üyeler ile paylaşılabilmesi imkânı tanıyan bir altyapıdır.

3.2. Hizmetler; (i) Tüm hakları yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’in satışa sunulduğu, Üyeler’in ise Ürün ve/veya Hizmetler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması ve (ii) Üyeler tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Üye tarafından siparişinin onaylanması takiben tahsil edilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, Üye, sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’in ayıplı olduğuna kanaat getirir ise durumu ALPGEN’e bildirmelidir. ALPGEN sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’in vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan olduğunu tespit eder ise Üye tarafından ödenen bedeli iade eder. Üye, bunlar dışında Hizmet’in ve/veya Ürün’ün vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıksın ya da çıkmasın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun nezdinde 14 (on dört) gün içerisinde ürünü geri göndermek suretiyle bedelin iadesini talep edebilir ve bu durumda Üye tarafından gönderilen bedel Üye’ye iade edilir. 14 (on dört) günlük süre, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde, malın teslim alındığı gün, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Ancak Üye, sözleşmenin kurulduğu an ile malın teslimi arasında da cayma hakkını kullanabilir.

3.3. ALPGEN, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli kılınan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri’nden yararlanamayacağını kabul eder. Üye, sağladığı bilgilerin hukuka uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında ALPGEN ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.

3.5. ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran ALPGEN’e aittir. Üye, ALPGEN’in dilediği değişiklikleri ürün ve hizmetler üzerinde yapabileceğini ve ALPGEN’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

3.6. Üye, Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’nin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALPGEN’in sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde, ALPGEN’in maddi ve manevi zararının tazmin talebi ile her türlü rücu, takas ve mahsup hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Kullanım Koşulları ve ekleri ALPGEN’in herhangi bir sebeple önceden bilgilendirmek suretiyle yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış ve/veya hizmet işlemleri için Üye tazmin talebinde bulunamaz.

3.8. ALPGEN, hiçbir suretle bildirim yapmaksızın ve/veya öncesinde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, her zaman Ürün ve/veya Hizmet’i sona erdirme hakkına sahiptir. Sona erdirmenin gerçekleştiği andan öncesinde satın alınmış ancak henüz gerçekleşmemiş/teslim edilmemiş Ürün ve/veya Hizmetlerin bedeli derhal Üye’ye iade edilir.

3.9. ALPGEN, Ürün ve/veya Hizmetler’deki herhangi bir değişikliği Platform’da yapacağı ilanla değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. Üye, Ürün ve/veya Hizmetler’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde info@alpgenrobotics.com ALPGEN yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece ALPGEN’e aittir.

3.10. Üyelik Sözleşmesi, Ürün ve/veya Hizmet’in sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, ALPGEN işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

3.11. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ekleri ile bir bütündür. Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ALPGEN’deki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları ve Ürün ve/veya Hizmet satımına ilişkin usul ve esaslar Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu geçerlidir.

3.12. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere Ürün ve/veya Hizmet satışına ve alımına ve Platform’un belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası haline gelir. Üye, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’i kullanmak için yeterli yasal yaşta olduklarının beyanı da dâhil olmak üzere, söz konusu kuralların tamamına uymayı kabul ederler.

4.         Üyelik Sistemi

4.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; ALPGEN ile Ürün ve/veya Hizmetler’den yararlanmak veya satın almak veya incelemek için dahi Platform’a üye olan Üyeler arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

4.2. Üye, Platformlar’da Ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili olarak paylaşım veya yorum veya Forum Sitesi aracılığıyla işlemler gerçekleştirebilmek için, kendisine ait bir profil sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Üye, kendilerinden talep edilen kendilerine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vs.) ilgili yerlere gireceklerdir. Üye’nin kullanıcı adı seçiminde, genel ahlak kurallarına uygun ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımaması gerekmektedir. Üye tarafından verilen bilgilerden bazıları Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyecektir.

4.3. Üye, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile ALPGEN tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

4.4. ALPGEN, akdedilen sözleşmelere aykırılık ve yasal mevzuata aykırılık halleri, teknik güncelleme durumları ve/veya profil sayfalarının iyileştirilmesine ilişkin faaliyet hallerinde ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla gerekli görülen hallerde Üye’nin aleyhine olmamak üzere, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın profil sayfalarında değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

4.5. Üye, profil sayfasında yer alsın veya almasın, diğer Üye’lere ilettiği ve/veya canlı destek sırasında belirttiği veya tüm ALPGEN’e verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan ALPGEN’in sorumlu olması söz konusu olamaz. ALPGEN’in zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.

4.6. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle;

v Gerçek kişi Üyeler; 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını,

v Tüzel kişi Üyeler ise Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu,

v Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, ALPGEN tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını, peşinen kabul ve beyan ederler.

4.7. 18 yaşından küçük kişiler ALPGEN’e Üye olamazlar ve Üyeler’e tanınan özelliklerden, sadece Üyeler’e özgü işlemlerden, sadece Üyeler’e tanımlanan yararlardan faydalanamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde Üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

4.8. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece ALPGEN’e aittir. Üyelik başvurusu ALPGEN tarafından değerlendirilecek olup ALPGEN herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan, bilgilendirme ile üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. İlgili başvurular “Üyelik Denetim” birimi tarafından değerlendirilecek olup Üyelik Denetim Birimi, ALPGEN’e ait bir şirket iç birimidir. Ayrıca, herhangi bir başvurunun ALPGEN, Üyelik Denetim Birimi tarafından reddedilmesi, daha sonrasında Üyelik kriterlerine aykırılığının tespit edilmesi halinde sonlandırılması söz konusu ise, kişinin yazılı talebi üzerine vermiş olduğu kişisel veriler 15 (on beş) gün içerisinde imha edilecek olup imhanın gerçekleştiği günden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurucuya bildirilecektir. ALPGEN kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, ALPGEN, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca sınırlı olmamakla birlikte, hüküm ve koşullara aykırılık, mevzuat dahilinde ihlal durumlarında hiçbir neden göstermeksizin Ürün ve/veya Hizmet satışını vermeyebilir, Hizmetler’i kalıcı olarak sonlandırabilir, askıya alabilir.

4.9. Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırabilir, askıya alabilir.

4.10. ALPGEN’in ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından Platform’a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda verilen bilgilere göre yararlanılmak istenilen hizmetler arasında ücretli bir hizmetin varlığı halinde bu hizmete ilişkin olarak varsa öncül ücretin ödenmesi ve banka bilgileri ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Daha sonrasında Üyeler tarafından oluşturulan şikayete istinaden ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde Sözleşme’ye aykırılığının bulunup bulunmadığı gibi hususlarda Üyelik Denetim Birimi tarafından incelenebilir. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini Platform’un ilgili bölümlerine girmemeleri ve ödemeyi gerçekleştirmedikleri taktirde Ürün ve/veya Hizmet’i alamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. ALPGEN ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

4.11. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Üye, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Üye, almış olduğu Ürün ve/veya Hizmet’in görülmesi sırasında ALPGEN Gizlilik Politikası’na uygun davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi hal ve davranışı sergilenmesi halinde, ALPGEN’in her türlü hakkı saklıdır. Üye’ye ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Üye, mevcut üyeliğini üçüncü kişilere devredemez, kullanımına açamaz. Üye’nin mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının ALPGEN tarafından veya Üye’nin şikayeti ile tespit edilmesi halinde, ALPGEN Üyeliği geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına haizdir. Haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkı ile ALPGEN’in hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.

4.12. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Her bir Üye, tek bir Üye hesabı tesis etme hakkına sahip olup Üye hesabının ALPGEN tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Üye tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. ALPGEN, işbu yasağın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde, yeni açılan hesap kalıcı olarak kapatılacak ve ihlali gerçekleştiren Üye ile aksi kararlaştırılıncaya kadar tekrardan Sözleşme akdedilmeyecektir. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal ALPGEN’e bildirmeyi taahhüt eder. ALPGEN, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nın Platform’a erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme ve/veya askıya alma hakkına sahiptir.

4.13. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan ALPGEN sorumlu değildir. Üye, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka bir Üye’ye, şifre veya hesabının başkası tarafından kullanılması nedeniyle ALPGEN’in ve/veya Ziyaretçiler’in uğrayacağı zararlardan sorumludur.

4.14. Üye, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Üyelere ait profil sayfalarını manipüle edecek davranışlarda bulunamaz. Üye, bu ve benzeri davranışlarda bulunması halinde, ALPGEN’in tüm zararını tazmin edeceğini ve ALPGEN’in tek taraflı olarak ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkının bulunduğunu bilir ve kabul eder.

4.15. Üyeler, profillerinde yayınlanan fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğunu, Forum Sitesi üzerinden diğer Üyeler ile paylaştıkları bilgilerin gerçeği yansıttığını, diğer üyeler ile kurdukları iletişimin toplumsal ahlak kurallarına uygun şekilde olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde ALPGEN ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5.         Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. ALPGEN ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

5.2. ALPGEN, Üyeler’e sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’lerin bilgileri ve/veya yorum ve öneriler ile bu ürün bilgileri, yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü içeriği, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde her şekilde kullanabilir.

5.3. ALPGEN, Veritabanı’nda tutulan Üyeler’e ait bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

5.4. ALPGEN, Hizmet ve/veya Ürün miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. Platform’da yayınlanan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin bilgiler stok ile sınırlı olup stok bulunmaksızın yapılan işlemlerde, ALPGEN Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’ni iade edebileceğini, Üye’nin stok ile sınırlı olan Ürün ve/veya Hizmet’in stokunun kalmamasından kaynaklı ALPGEN’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. ALPGEN, Üyeler’in Forum Sitesi’nde paylaştıkların bilgilerin içeriğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Ancak, Üyeler’in Sözleşme’ye ve/veya toplumsal ahlak, kamu düzeni, Türk mevzuatı gibi hususlara aykırılığın bulunduğunu tespit etmeleri veya herhangi bir hususta bir rahatsızlık duymaları halinde info@alpgenrobotics.com şikayet yolu ile iletebilir. Şikayetlere ilişkin değerlendirme yetkisi sadece ve yalnızca ALPGEN’e aittir. ALPGEN, işbu bilgilerin doğruluğu için çaba sarf eder, ancak hiçbir şekilde taahhütte bulunmaz.

5.6. ALPGEN, Platform kapsamında hiçbir Üye’ye belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. ALPGEN, gerekli gördüğü zamanlarda Platform’u geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Platform’un geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ALPGEN’in, Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.7. ALPGEN’in her ne sebeple olursa olsun Forum Sitesi’nde Üyeler arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Üyeler, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Üye, ALPGEN’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

5.8. Üye, Platform’da yayınlanan kurallara uygun olarak Platform’dan faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

5.9. Üyeler, Platform üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Üyeler’in, ALPGEN’de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda, Üyeler, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5.10. Üye, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. ALPGEN, sağlanan veya sağlanmamasına rağmen ALPGEN’in bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde, Üyeler’in hukuka aykırı işlemlerde bulunmaları ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hukuki ve cezai sonuç doğuran işlemlerinde, ALPGEN, Üye’ye rücu hakkını saklı tutar.

5.11. Üyeler, Forum Sitesi aracılığı ile paylaştıkları içeriklerde, diğer Üyelere karşı kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları takdirde, ALPGEN, işbu Sözleşme ilişkisini derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir, üyelik haklarını erişimden menedebilir, üyeliğini askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir; Üye’ye karşı takas, mahsup veya rücu ile diğer tüm hukuki ve cezai haklarını saklı tutar.

5.12. Üye, Platform’da sağlanan hizmetlerin sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuatlar kapsamında gereklilik arz eden bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması veya güncel tutulmaması halinde Platform’da sağlanan hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Üye, sağladığı bilgilerin hukuka ve mevzuata uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında ALPGEN ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.

5.13. Üyeler ve Ziyaretçiler, ALPGEN’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Ziyaretçiler, Ürün ve/veya Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için ALPGEN’e, kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in verdikleri adrese ulaşması veya Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler ALPGEN üzerinden kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı oluşan zararlardan ALPGEN’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte, ALPGEN’in her türlü zararını Ziyaretçi, karşılamakla yükümlüdür.

5.14. Platform içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle ALPGEN’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa bile ALPGEN’in kusurlu olmadığı durumlarda; ALPGEN’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. ALPGEN tarafından veya ALPGEN’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Platform üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da ALPGEN, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Üye, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Üye; gerek uygulamada gerek cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde Platform’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan ALPGEN’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.15. Platform’a giriş için kullanılan cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için cihazın güvenliğini temin etme gibi cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Üye’nin sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Üye, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve ALPGEN’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.16. Üye, Platform üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Platform’un kullanmasından ve Platform’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar hallerinde, ALPGEN’in, Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır.

5.17. ALPGEN, Üye’nin Platform üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ALPGEN’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere, Üye’ye rücu edilebileceği, bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın kusuru oranında sorumlu olduğunu Üye, kabul beyan ve taahhüt eder.

5.18. Üyeler, ALPGEN’e verdiği bilgilerinin (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, telefon numarası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. ALPGEN bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise, durumun mahiyetine göre Üye’ye ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemi, satışı, hizmeti, üyeliği iptal edebilir ya da mevzuat dahilinde uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir.

5.19. Üye, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile ALPGEN tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

5.20. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ALPGEN’e makul süre içerisinde herhangi bir itirazda / bildirimde bulunmaksızın Platform’da gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.21. ALPGEN, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik Sözleşmesi’nin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üye’nin ALPGEN’den mevcut bir alacağı olması halinde, ALPGEN bunu muhtemel bir zararın varlığı halinde mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.

5.22. Üye, Ürün ve/veya Hizmetler üzerinde yaptığı işlemler / değişiklikler ile ortaya çıkardığı yapının değişikliğin mahiyetinin ne boyutta olursa olsun tüm haklarının en başından beri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca ALPGEN’e ait olduğunu; Ürün ve/veya Hizmetler’de yapacağı değişikliklerde hiçbir suretle ALPGEN’in ticari marka değeri başta olmak üzere ancak sınırlı olmamakla birlikte, ALPGEN’e zarar verici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu değişiklikler ile başka bir markanın veya kişinin zararının ortaya çıkması halinde veya doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına ve münhasıran sorumludur.

6.         Ürün ve Hizmet Satışına İlişkin Hükümler

6.1. Üye, ALPGEN Platform’unda bulunan ve satışa sunulmuş stoklarla sınırlı Ürün ve/veya Hizmetler arasından dilediğini satın alma özgürlüğüne sahiptir. Ancak, Ürün ve/veya Hizmet’in stok durumuna ilişkin ve her halde ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmet’in satışını durdurmaya ilişkin hükümler saklıdır.

6.2. Üye, Ürün ve/veya Hizmetler’i satın almak için önceden bedelini öder. Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’nin tamamının önceden ödenmeksizin ALPGEN’in teslim yükümlülüğü bulunmadığını, Üye, kabul ve beyan eder.

6.3. Ürün ve/veya Hizmet, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Üye'nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Üye veya Üye’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Üye Sözleşme'yi feshedebilir. Platform’daki “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürün ve/veya Hizmet’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürün ve/veya Hizmetler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Üye’ye teslim edilecektir.

6.4. ALPGEN, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Üye’ye bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün ve/veya Hizmet tedarik edebilir.

6.5. ALPGEN, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu kendi tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder

6.6. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu Ürün ve/veya Hizmet’in teslimatı için siparişini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle konu Ürün ve/veya Hizmet Bedeli’ni ödememesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALPGEN’in sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ekleri ile bir bütündür. Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ALPGEN’deki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları ve Ürün ve/veya Hizmet satımına ilişkin usul ve esaslar Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu geçerlidir.

6.8. Üyeler, Forum Sitesi’nde diğer Üyeler ile yaptıkları paylaşımlar vasıtası ile, kanuna, kamu düzenine ve/veya ahlaka aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, ALPGEN’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve bu sebeplerle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle ALPGEN’in sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ve/veya kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri süremez.

6.9. Üye, işbu Ürün ve/veya Hizmet’i Platform üzerinden satın alırken ve/veya Forum Sitesi üzerinden Ürün ve/veya Hizmet ile ilgili paylaşımda bulunurken, 18 yaşından büyük olduğunu; Sözleşme’yi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerini akdetmek için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen Ürün ve Hizmetler’in kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye’nin sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve/veya işlemleriyle ilgili ALPGEN’e diğer Üyeler’den 3 kez şikayet ulaşması durumunda ALPGEN’in her türlü hakkı saklı kalarak, Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

6.10. ALPGEN, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Hizmet Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle ALPGEN’e Üye tarafından yapılan bir ihtarla ilgili, ALPGEN, Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, askıya alabilir, kaldırabilir. ALPGEN’e ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanmasına ilişkin bir ödeme yapılması gerekiyorsa veya henüz ödemeyi gerçekleştirmemişse Üye’nin, bu ödemeyi yapma yükümlülüğü ortadan kalkar. Şayet, ALPGEN’e bu konuda yapılan bir ödeme söz konusu ise, ilgili ödemeyi gösterir belgeler ile ALPGEN’e yapılan cayma başvurusu sonucunda değerlendirme yapılıp iade prosedürüne ilişkin incelemeleri ALPGEN başlatacaktır. Bu kapsamda Üye, ödemiş olduğu bedel iadesinin cayma hakkını kullanması kapsamında 4 gün içerisinde gerçekleşeceğini ve iade prosedürü ile ilgili kararların sadece ve yalnızca ALPGEN’de bulunduğunu bilir ve kabul eder.

6.11. ALPGEN; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Üye’ye ALPGEN tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Üye’nin ve ALPGEN’in genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Üye’ye aktarılması için Üye’den ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Üye tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya dek Üye’nin hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Üye’den talep edilen bilgi ve belgelerin ALPGEN’e iletilme süresinin dolması durumunda, Üye tarafından yapılan ödeme, ALPGEN tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Üye’ye iade etmesi halinde, ALPGEN ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece ALPGEN’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Üye’nin güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.

6.12. Üye, ALPGEN’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üye’ye ait, ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetler’i veya Platform dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya ALPGEN’in Ürün ve/veya Hizmetler’in ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin ALPGEN Gizlilik Politikaları’na ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple ALPGEN’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

7.         Yasaklar, Sorumluluk ve Tazminat

7.1. Üye, Ürün ve/veya Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2. Üye, Ürün ve/veya Hizmetler’i Sözleşme’ye ve/veya kanuna aykırı şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.3. ALPGEN, Forum Sitesi üzerinden çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üye’nin davranışlarından sorumlu değildir. ALPGEN, diğer Üyeler’in zarara uğramaması için gerekli önlemleri alır ancak sorumluluk kabul etmez. ALPGEN’in, hiçbir koşulda Platform’un kullanımını, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. ALPGEN’in, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

7.4. Üye, Forum Sitesi’nde; suç teşkil edecek, ALPGEN’in kullanımında yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı eylem ve paylaşımlarda bulunamaz, bu gibi içerikleri yayamaz. Üye, bir başkasının gizlilik hakkını ya da ticari marka haklarını Ürün ve/veya Hizmetler’in edinimi öncesinde, sonrasında, sırasında ihlal edemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde, ALPGEN, aykırılığa sebep olan Üye’nin üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkına haiz olup tüm hukuki, cezai haklarını saklı tutar.

7.5. ALPGEN, Forum Sitesi’ndeki bir Üye’nin, diğer Üyeler ya da onların e-posta adreslerine ya da herhangi bir iletişim aracı ile, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj göndermesi, bu amaçla başka bir internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya yönlendirmesi gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.6. ALPGEN, Forum Sitesi’ne Üyeler tarafından gönderilen ve/veya yüklenen içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Üye, ALPGEN’in içerikleri izlemediğini, ancak bu kuralların ihlal edildiğine veya başka bir nedenle zararlı olduğuna kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirdiği içerikler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

7.7. ALPGEN bünyesinde tutulan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ancak, siber saldırı ve/veya hırsızlık vb. haller ile kusurunun bulunmadığı hususlarda kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ALPGEN’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.8. ALPGEN’de yer alan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.

7.9. Üye’nin kusuru ile sebebiyet verdiği; ALPGEN’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sebeple zarara uğraması, itibarının zedelenmesi, resmi ve idari makamlarca yaptırım ve/veya ceza uygulanması hallerinde ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşan durumların tamamında, ALPGEN tarafından yapılacak ilk yazılı talepte belirtilen bütün doğrudan ve/veya dolaylı menfi ve müspet zararları aksi kararlaştırılıncaya dek tek seferde nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. ALPGEN’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.11.    Üye, her koşulda ALPGEN’i kâr kaybı da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarara uğratmamakla ve ALPGEN’in saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Üye, ALPGEN’de belirtilen tüm koşul ve kurallara uygun davranacağını, ALPGEN aleyhine ve/veya gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunmamayı, ALPGEN markasını kötüleyici eylem ve davranışlarda bulunmamayı, ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetleri hakkında doğru ve gerçeğe uygun yorum yapmayı ve aksi bir durum ile karşılaştığında işbu durumu derhal ALPGEN’e bildirmeyi, kabul ve taahhüt eder.

7.12. ALPGEN tarafından talep edilen ve gönderilmesi gereken tüm belge ve kayıtların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sadece ve yalnızca müşteri memnuniyetinin sağlanması ve faaliyet alanı içerisinde kullanılacak olup Üye, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile ALPGEN tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiştir.

8.         Geçerlilik ve Değişiklik

8.1. İşbu Sözleşme; Üye, üyeliğini devam ettirdiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve diğer metinlerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve ekleri ALPGEN tarafından Sözleşme’de kararlaştırılan esaslar çerçevesinde güncellenebilir. Üye, ALPGEN’e ait Platform her giriş yaptığında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9.         Yürürlük

9.1. İşbu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

9.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

9.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak ALPGEN’de yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

10.       Sözleşmenin İhlali ve Feshi

10.1. Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması  ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ALPGEN, Üye’nin ALPGEN Ürün ve/veya Hizmetler’ini satın almasını, Platform’dan faydalanmasını ve/veya kullanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Sözleşme’de belirtilen yaptırımları gerçekleştirebilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Üye’nin bu nedenle ALPGEN’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

10.2. ALPGEN her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin Platform’dan yararlanmasına son verebilir.

10.3. ALPGEN’in faaliyeti bırakması veya Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme ALPGEN’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın ALPGEN tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

10.4. Sözleşmenin feshi ALPGEN’in fesih tarihine kadar doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz.

10.5. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında, Üyeler satın almış oldukları Hizmet ve/veya Ürün’den en fazla 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

10.6. ALPGEN’in; Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve diğer metinlerin tamamı kapsamında ve/veya ihlalleri hallerinde fesih hakkı saklıdır.

11.       Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller

11.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

11.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

12.       Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

12.1. Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta ALPGEN’e ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 199 gereği belge niteliğindedir.

12.3. Üye, ALPGEN’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üye’ye ait, edinilen bilgileri resmi makamlara veya ALPGEN’in Platform üzerinden ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin ALPGEN Gizlilik Politikaları’na ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple ALPGEN’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

13.       Diğer Hükümler

13.1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden kişi usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.